Opleiding kleurenjaar

12 vrijdagen

Oktober 2020 - Juni 2021

In deze cursus bekijken we verschillende onderwerpen:

  • De astrologische tekens
  • De kleuren die horen bij deze tekens
  • De kleuren uitgewerkt in boommotieven doorheen het jaar

Reis je mee?

Een kleurenbeeld is een zielebeeld. Het toont hoe de kleuren van de ziel in ons werkzaam zijn op een bepaald moment. Elke kleur staat voor een bepaalde energie in onszelf: ons denken, ons voelen, onze kracht, ons willen…..
Deze kleurenbeelden vertellen veel over onszelf.

De kleurenbeelden die we in deze cursus volgen, zijn de kleuren van de sterren, de natuur en de astrologische tekens. Ze zijn uitgewerkt in het archetype van de boom of boomgroepen. De boom staat als symbool voor ons Hoger Zelf. Het is de boom die hemel en aarde verbindt op 12 verschillende manieren tijdens het jaar.
Elk kleurenbeeld van een boom brengt dus een andere energie tot leven in ons. Tijdens het schilderen ervaren we hoe het kleurenbeeld een bepaalde energie wekt in onze binnenwereld en welk innerlijk proces dit teweegbrengt. De ziel ervaart een gezonde ademhaling eenmaal de 12 beelden geschilderd zijn.
Een ode aan de natuur en de werkingen van de sterren, gereflecteerd en ervaren in de kleuren van onze ziel.

“ Met schilderlessen kun je de zieke een grote dienst bewijzen. Wanneer het lukt bij het behandelen van de natuurstemmingen en hun metamorfosen, in de loop van de dag en het jaar of in de elementen, er spirituele gedachten bij te brengen en de overtuiging in de ziel van de zieke te laten groeien dat er een diepere zin aan de fenomenen ten grondslag ligt, een goddelijke ordening, dan geeft dat een basis om op te staan voor menige vertwijfelde, lege ziel, om zichzelf weer terug te vinden, en dat is het belangrijkste.

M. Hauschka

Gegevens

Locatie: Gooikenstraat 6, 9308 Hofstade
Prijs: 600€
Data: 12 vrijdagen van 9u30 tot 15u30 (oktober 2020 tot juni 2021)
Aantal deelnemers: het aantal wordt beperkt tot 10 deelnemers.

Inschrijving aanvragen