Tijd om te helen​​

Het is tijd om te helen. Te helen, alles wat verkeerd gelopen is, alles wat éénzijdig geworden is in deze wereld en in onszelf. De tijd om alles achter te laten wat we niet meer nodig hebben. De tijd is rijp voor een nieuw bewustzijn en een nieuwe wereld.
Daarvoor hebben we hoop, kracht en moed, hebben we vreugde en blijdschap nodig en een helder voelen, denken en handelen.
We laten ons niet meer verdoezelen door de illusie en de begoocheling van de woorden van de oude norm die ons omringen. We worden helder in onze doelstellingen en in onze visie.
En we spreken die uit. Het is een universele visie in harmonie met hemel en aarde.
Misschien is dit wel de eerste keer dat we bewust MENS kunnen worden.
Één zijn met het leven zoals het bedoeld is, één zijn met de aarde, één zijn met de Hemel. Om onze plaats in het midden te kunnen innemen, in Midgard, de hemel op aarde.
Om dit te bereiken gebruik ik mijn medium en dat is kunst.
Kunst heelt en zal een grote rol spelen in de toekomst van deze wereld om het evenwicht terug te brengen tussen hemel en aarde.
De kunst die de ziel dient, de kunst die ons terug in verbinding brengt met onze oorsprong, De kunst die hoofd, hart en handen terug verbindt.
Dit allemaal zou ik jullie willen aanbieden op deze website: de mogelijkheid om terug één te worden met je-Zelf, met de bedoeling van je leven, met je lichaam, ziel en Geest.
We laten even onze persoonlijkheid waar hij is, want die heeft nooit zin om te veranderen, en we leiden hem mee naar zijn verlossing. Want toegegeven, hij komt er dan ook beter uit EN hij krijgt dan ook zijn plaats die hem toekomt. Het duister offert zich voor het licht opdat het licht sterker wordt. Zo is de cirkel rond. Jouw cirkel begint misschien hier……

Inge Vanassche