Kunstzinnige Therapie

Werkinstrumenten

Welke werkinstrumenten gebruikt men bij kunstzinnige therapie?

 • Het kunstzinnige medium zelf: via de technieken die je aangeleerd wordt, ervaar je direct de werking in je binnenwereld.
 • Het verhaal: verhalen vertellen in beelden over een ontwikkelingsweg.
  De ziel van de mens herkent en resoneert met deze beelden.
  Je komt binnen in een wereld van symbolieken.
 • Biografie: via kunstzinnige oefeningen bekijken we de biografie van een mens.
  We krijgen inzicht in de fasen van de ziel en de betekenis van gebeurtenissen.
 • Meditatie: Meditatie brengt ons bij een deel van onszelf waar ons Ik woont. Dit heb je nodig om de “weg” te zien, bij jezelf en anderen. Je komt in contact met je binnenwereld waar de beelden, woorden en het bewustzijn leven.
 • Studie: Teksten geven inzicht in de werking van de mens en zijn functie tussen hemel en aarde. Zo krijgt men meer inzicht in universele wetmatigheden.

Inzicht is een belangrijke kwaliteit die je als kunstzinnig begeleider dient te hebben.
Inzicht geeft je overzicht en de juiste tools op het juiste moment.

” De schilderkunst heeft een bijzondere verhouding tot de wereld van de slaap. Daarin leven de kleuren en de beelden in telkens verschillende imaginaties. Deze wereld is de bron van de schilderkunst. In een schilderij toveren we de nacht om in de dag. “
M. Hauschka