Kunstzinnige Therapie

De kunstzinnige therapie is ontstaan vanuit het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner. Rudolf Steiner werkte samen met kunstenaars een weg uit voor de toekomstige geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Vandaag zijn we meer dan ooit in deze tijd beland.

De mens is verder dan ooit van zijn oorsprong. We leven in tijden waarin de noodzaak leeft om contact te maken met onze innerlijke bron. De kunst geeft je de mogelijkheid om je voelwereld te ontwikkelen en zo contact te maken met die bron. Daarin leven de beelden van je ziel. De beelden van je levensweg, het te begane pad in je leven. Contact maken met die beelden maakt dat we richting krijgen in ons leven, dat we ons leven op aarde ten volle kunnen leven en onze bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de mensheid en de aarde.

Kunstzinnige therapie spreekt dus een onbewuste laag in de mens aan, die ons elk moment bepaalt. Via verschillende kunstzinnige technieken halen we die laag naar boven en gaan ermee in gesprek.  Je wordt waarnemer, neutrale observator van je eigen functioneren van lichaam – ziel en geest. Dit kan confronterend zijn maar steeds verhelderend en richting gevend.

Psychologische kennis wordt gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Het denken, voelen en handelen worden helder gemaakt en kunnen zo een transformatie ondergaan zodat je handelen afgestemd wordt naar een nieuw bewustzijn. Het kunstzinnige zet dit genezingsproces in gang.
Je gezonde kern wordt aangesproken en via specifieke oefeningen wordt je begeleid om meer je –Zelf te worden en te zijn.
De persoonlijkheid wordt op lijn gezet met het Ik, onze unieke geestelijke kern en komt zo tot zijn volgende stap van ontwikkeling . En dit is het ware oorspronkelijke verlangen van ieder mensenleven.

“Kunst beantwoordt aan de meest diepe, onderbewuste behoeften van de menselijke ziel.”
R. Steiner

Wordt zelf een kunstzinnige coach

Voor wie?

Kunstzinnige coaching kan ingezet worden voor iedereen, alle leeftijden. De hulpvragen kunnen komen vanuit verschillende problematieken. Dit kan zijn vanuit een gewoon “je niet goed in je vel voelen” tot depressie, burnout, ontwikkelingsproblemen, eetstoornissen, autisme, dyslexie, ADHD, CVS, trauma, borderline,  etc..

Kunstzinnige therapieën kunnen gericht zijn op:

  • lichamelijke of psychische klachten/problemen
  • ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen (trauma)
  • pedagogische begeleiding (leermoeilijkheden/gedragsproblematiek)
  • loopbaanbegeleiding

“ Kleuren kunnen de ziel meevoeren in de meest  verschillende stemmingen.
Elke kleur heeft een andere zielebeweging, want de ziel leeft in de kleur. Ze is er één geheel mee. “

M. Hauschka

Wat doet een kunstzinnige coach?

Een kunstzinnig coach/begeleider heeft verschillende mogelijkheden om zijn beroep uit te oefenen. Bij geen enkele activiteit dient de klant kunstzinnige voorkennis te bezitten. De methodieken die de kunstzinnige coach toepast zijn gebaseerd op de kunstzinnige therapie.

De kunstzinnig coach kan kiezen voor:

  • Één op één begeleiding: via de vraag van de klant wordt er gewerkt met een behandelingsplan opgesteld door de therapeut. De methodieken en werkinstrumenten worden ingezet om de genezing tot stand te brengen.
  • Begeleiding van groepen rond een bepaald thema
  • Werken met kinderen : gedrag en leerproblematieken.
  • Het geven van kunstzinnige ateliers. Deze ateliers werken gezond makend op de mens en spreken een ruim publiek aan. Men komt, als deelnemer, terug in contact met het eigen scheppend vermogen.
  • Als aanvulling voor je beroep die je eventueel reeds doet in de zorg- of begeleidingssector.

“ Met schilderlessen kun je de zieke een grote dienst bewijzen. Wanneer het lukt bij het behandelen van de natuurstemmingen en hun metamorfosen, in de loop van de dag en het jaar of in de elementen, er spirituele gedachten bij te brengen en de overtuiging in de ziel van de zieke te laten groeien dat er een diepere zin aan de fenomenen ten grondslag ligt, een goddelijke ordening, dan geeft dat een basis om op te staan voor menige vertwijfelde, lege ziel, om zichzelf weer terug te vinden, en dat is het belangrijkste. “

M. Hauschka

Wat doet een kunstzinnige Therapeut?

Al het vorige maar een kunstzinnig therapeut kan ook werken met zwaardere problematieken zoals psychiatrische problemen, traumaverwerking en ontwikkelingsstoornissen. Hiervoor is er een andere achtergrond vereist. Art of Eden biedt geen opleiding tot kunstzinnig therapeut aan, wel tot kunstzinnig coach.

Meer informatie kan je vinden op de pagna Over Inge