Kunst en Pedagogie

JAAR 1

KLAS 1 TOT 4 (2024-2025)
huis/boom/mens tekening

JAAR 2

klas 5 tot 8 (2025-2026)

JAAR 3

klas 9 tot 12 (2026-2027)

Tijdens deze reeks ontdekken we :

  • de opbouw van de kunstzinnige vakken in de Steinerpedagogie. We bekijken de achtergronden van schilderen, vormtekenen, boetseren en hoe deze vakken aansluiten bij de innerlijke gevoelsontwikkeling van het kind.
  • de oefeningen per klas/leeftijd/proces. We ervaren de helende krachten die werkzaam zijn achter de oefeningen en kunnen ze zo inzetten voor kinderen en volwassenen om hun gevoelswereld in evenwicht te brengen. Het is de ontwikkelingsweg van het voelen, het middengebied (hartgebied) waardoor je stabieler en krachtiger in het leven kan staan.

Deze cursus is voor

  • iedereen die kunstzinnig wil werken met volwassenen en kinderen. Vanuit de oefeningen kunnen ateliers opgezet worden.
  • elke Steiner pedagoog/zorg juf zodat het kunstzinnige als helend gegeven kan ingezet worden in de pedagogie en op die manier de evolutie van het kind kan ondersteunen.
  • Voor gezinnen die thuisonderwijs aanbieden en kunst/creativiteit belangrijk vinden voor hun kinderen
  • iedereen die zijn eigen kunstzinnige kwaliteiten wil ontwikkelen en daardoor in balans komt met zichzelf
Deze cursus vraagt geen voorkennis. 15 dinsdagvoormiddagen (om de 2 weken les) van 9u30 tot 12u30. Je kan elk jaar apart volgen. Je kan deze lessen:
  • live volgen in Turnhout (niet ver van station).
  • online via zoom.
  • op eigen tempo thuis. Indien je niet aanwezig kan zijn in de lessen, ontvang je de opnames, de cursus met de opdrachten en de filmpjes zodat je deze op je eigen ritme/tempo kan maken. Ontmoetingsmomenten met andere cursisten die enkel online volgen, worden dan georganiseerd om je werk te evalueren en vragen te beantwoorden.
Kostprijs: 500€/jaar (excl. materialen)
Gespreide betaling mogelijk mits aanvraag bij inschrijving.

Inschrijving aanvragen